Reņģes pasta ēka, [193-],
Rubas pagasts
Rubas pagasta valde, [193-],
Rubas pagasts
Rubas luterāņu baznīca, [193-],
Rubas pagasts
Rubas luterāņu baznīca, [198-],
Rubas pagasts
Reņģes muižas pils, [191-?],
Rubas pagasts
Rubas pagasts. Mācītājmuiža, [192-?],
Rubas pagasts
Rubas pagasts. Ainava, [193-?],
Rubas pagasts
Rubas luterāņu baznīca, [19--],
Rubas pagasts
Dzelzceļa stacija Reņģe, [193-],
Rubas pagasts
Reņģe, [193-],
Rubas pagasts
Reņģes pasta ēka, [193-],
Rubas pagasts
Pasts Reņģē, [193-],
Rubas pagasts
Rozas skola, 1929,
Rubas pagasts
Vadakstes upe Reņģē, [193-],
Rubas pagasts
Pie Reņģes pils, [193-],
Rubas pagasts
Ruba. Platkāju pilskalns, [193-],
Rubas pagasts