Bernāti. Piemiņas zīme J. Čakstem, [194-],
Nīcas pagasts
Bernāti. Piemiņas zīme J. Čakstem, [194-],
Nīcas pagasts
Rīga, [193-],
Rīga