Vecbornes muižas pils, 2010,
Kaplavas pagasts
Vecbornes muiža. Stallis, 2010,
Kaplavas pagasts
Vecbornes muižas pils, 2010,
Kaplavas pagasts
Vecbornes muižas saimniecības ēka, 2012,
Kaplavas pagasts