Lizuma muiža, [193-],
Lizuma pagasts
Daugavpils. Poļu Ģimnāzija, 1933-08-28,
Daugavpils
Liepupes vidusskola, 1981,
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskola. Izlaidums, [195-?],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskolas skolotāji, [196-?],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskolas pionieri , [197-],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskola. Svinības , [196-],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskola. Mācību stunda, [197-?],
Liepupes pagasts
Ezeres vidusskola, 1963,
Ezeres pagasts
Dagdas vidusskola, [196-],
Dagdas pilsēta
Dagdas vidusskola, [196-],
Dagdas pilsēta
Dagdas vidusskola, [196-],
Dagdas pilsēta
Izlaidums Dagdas vidusskolā, [195-],
Dagdas pilsēta
Saldus vidusskola, [196-],
Saldus pilsēta