Vidrižu muižas dzirnavas, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muiža, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muiža, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muiža, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muiža, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas kalpu māja, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas kalpu māja, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas kalpu māja, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas pils, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas „Šveices māja”, 2010,
Vidrižu pagasts