Vītiņu skolā rokdarbu stundā, 1933,
Vecauces pagasts
Vītiņu vecais skolas nams, 1963,
Vecauces pagasts
Mēslu talka Bilēķos, 1930,
Vecauces pagasts
Fotogrāfs J.Vasilis, [192-],
Vecauces pagasts
Siena vākšana Auces pļavās, [197-],
Auces novads