Kaltenes luterāņu baznīca, 2005,
Rojas pagasts
Kaltenes luterāņu baznīca, 2005,
Rojas pagasts
Kaltenes luterāņu baznīca, 2005,
Rojas pagasts
Ģipkas luterāņu baznīca, [192-],
Rojas pagasts
Roja. Viļņlauža būve, [193-],
Rojas pagasts
Kaltenes baznīca, 1931,
Rojas pagasts
Kaltene, 1936,
Rojas pagasts
Štālu dzimta, 1910,
Rojas pagasts
Olga un Teodors Veidemaņi, 1914,
Rojas pagasts
Kaltene, 1936,
Rojas pagasts
Didriķis Štāls, [188-],
Rojas pagasts
Jūlija Gūtšmite, 1940,
Rojas pagasts