Rīgas Jūrmala. Dubulti, [193-],
Jūrmala
Dubultu stacija, [193-],
Jūrmala
Dubulti. Lielupe, [191-],
Jūrmala
Dubulti. Parks. Estrāde, [191-],
Jūrmala
Dubulti. Marienbāde, [191-],
Jūrmala
Dubulti. Kūrmāja, [191-],
Jūrmala
Dubultu stacija, [192-],
Jūrmala
Dubultu baznīca, [191-],
Jūrmala
Dubultu baznīca, [1938],
Jūrmala
Dubulti, [19--],
Jūrmala