Grīvaišu luterāņu baznīca, 2004,
Ezeres pagasts
Grīvaišu luterāņu baznīca, 1980,
Ezeres pagasts
Grīvaišu luterāņu baznīca, 1980,
Ezeres pagasts
Grīvaišu luterāņu baznīca, 1980,
Ezeres pagasts
Grīvaišu baznīca, 1956,
Ezeres pagasts