Krūtes luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Bārtas pagasts
Krūtes luterāņu baznīca, 2010,
Bārtas pagasts
Krūtes luterāņu baznīca, 2010,
Bārtas pagasts
Krūtes luterāņu baznīca, 1982,
Bārtas pagasts