Matīšu luterāņu baznīca, 2007,
Matīšu pagasts
Talsu katoļu baznīca. Ērģeles, 2010,
Talsu pilsēta
Apekalna luterāņu baznīca. Ērģeles, 2010,
Jaunlaicenes pagasts
Cēsu katoļu baznīca. Ērģeles, 2010,
Cēsu pilsēta