Cēsis. Rīgas iela, [193-],
Cēsu pilsēta
Rīga. Kaļķu iela, [193-],
Rīga
Rīga. Kaļķu iela, [192-],
Rīga
Jēkabmiests. Brīvības iela, [192-],
Jēkabpils
Krustpils dzelzceļa stacija, 1939-05-28,
Jēkabpils
Rīga. Stacijas laukums, [199-],
Rīga