Smiltene, [192-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [191-],
Smiltenes pilsēta
Smiltenes baznīca, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltenes luterāņu baznīca, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [192-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, 1910,
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [193-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Skats no Lazdu kalna, [193-],
Smiltenes pilsēta