Smiltene. Sarkanā Krusta slimnīca, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Priekules slimnīca, [193-],
Priekules pilsēta
Limbažu slimnīca, [193-?],
Limbažu pilsēta
Cesvaines slimnīca, 1927-1928,
Cesvaines pilsēta
Irlava. Slimnīca, [193-?],
Irlavas pagasts
Iecavas muižas ēkas. Fotokolāža, [19--?],
Iecavas novads
Strenči. Pilsētas slimnīca, [192-?],
Strenču pilsēta
Limbažu slimnīca Dārza ielā, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbažu slimnīca, 1939,
Limbažu pilsēta
Dobeles slimnīca, [193-],
Dobeles pilsēta
Subate. Fotokolāža, [193-?],
Subates pilsēta