Teodors Lācis, [192-]
Teodors Lācis, [193-]
Teodors Lācis, [193-]
Talsi. Režisors Alfrēds Podnieks, [193-],
Talsu pilsēta
Rīga. Kolāža, [190-],
Rīga
Velobrauciens pa Latgali, 1930,
Rēzeknes novads
Teodors Lācis, [19--],
Rīga