Neatpazītu vīriešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsparka ainava, [193-],
Cēsu pilsēta
Pilsparks. Cēsis, [193-],
Cēsu pilsēta
Sveiciens no Cēsīm, [195-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pils, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Gauja, [191-],
Cēsu pilsēta
Cesis, [192-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdārza skats, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Gaujas tilts, [193-],
Cēsu pilsēta