Mīlītes muiža , 2008,
Matīšu pagasts
Mīlītes muiža, 2008,
Matīšu pagasts
Mīlītes muiža, 2008,
Matīšu pagasts