Ķērkliņu muižas dzīvojamā ēka, [185-],
Zvārdes pagasts
Ķērkliņu muižas dzīvojamā ēka, 1995,
Zvārdes pagasts