Dzejas dienu pasākumi, 1973,
Strenču novads
Dzejas dienu pasākumi, 1973,
Vijciema pagasts