Ķeguma hidroelektostacija, 1939-09-24,
Ķeguma pilsēta