Kuldīga. Dzīvojamā ēka Policijas ielā, [191-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Policijas iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta