Ēveles muižas klēts, [192-?],
Ēveles pagasts
Strenču brīvprātīgie ugunsdzēsēji, [192-?],
Strenču novads