Zemes irdināšana papuvē, [192-],
Limbažu novads
Zemes aršana Alojas pagastā ciemā, [194-],
Alojas pagasts
Jaunais arājs, [193-]