Tilts pār Ventas upi pie Skrundas, [192-],
Skrundas pilsēta
Rūmenes muižas kungu māja, [191-?],
Kandavas pagasts
Baltijas patērētāju biedrība Strenčos, [192-?],
Strenču pilsēta
Aumeisteru muižas parks ar dīķi, 1935,
Grundzāles pagasts