Kārlis Udrass, 1940-03-20,
Rīga
Artilēristi pozīcijās, [19--],
Jelgavas novads
O.Lipša, 1938,
Rīga
Pēteris Ozoliņš, [190-] ,
Salas pagasts
Latgales artilērijas pulka kareivis, 1937-12-12,
Jēkabpils
Otrais bruņotais vilciens, [193-] ,
Jēkabpils
Jāzeps Melkers, 1916,
Asūnes pagasts
Aloizs Ciršs, 1934,
Liepāja
Aloizs Ciršs, 1934,
Liepāja
Jānis Cimermanis, [191-],
Rīga