Neatpazīta karavīra portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītu karavīru grupas portrets, [19--],
Plāņu pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [194-],
Aglonas novads
Karavīri zirgos, [19--],
Ābeļu pagasts
Kalējs Jānis Sermulis, [19--],
Lodes pagasts
Neatpazīta karavīra portrets, [19--],
Aizkraukles novads
Neatpazīts jātnieks zirga mugurā, [19--],
Alojas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Aknīstes pilsēta
Neatpazīts karavīrs, [19--],
Beverīnas novads
Neatpazīts karavīrs, [19--],
Jēkabpils novads
Neatpazītu karavīru dubultportrets, [19--],
Rūjienas novads