Krusttēva portrets "Kaln-rēķos", 1939,
Ļaudonas pagasts
Neatpazīta karavīra portrets, 1946-09-07,
Smiltenes pilsēta