Karavīri ar nomedītiem vilkiem, 1937,
Līdumnieku pagasts
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-?],
Ludzas novads
Karavīrs , [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Karavīri, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Ludzas novads
Karavīri, [193-]
Karavīrs Jānis Grāvītis, 1933-01-30,
Jēkabpils