Liepāja. Parādes gājiens, [192-],
Liepāja
Karavīri, [193-]
Liepāja. Svinīgs pasākums, [19--],
Liepāja