Liepāja. Svinīgs pasākums, [19--],
Liepāja
Vaiņode. Roberts Jansons, [192-],
Vaiņodes pagasts
Pauls Ivanovs, [192-],
Gulbenes pilsēta