Vācu karavīru kapi Tīreļpurvā, 1916,
Valgundes pagasts
Jaunjelgava. Vācu karavīri, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
7. Siguldas pulka dižkareivis, [193-],
Alūksnes pilsēta