Latviešu karavīrs, [192-?],
Rīga
Auškaps, 1921-11-20,
Rēzekne