Latvijas armijas karavīrs, 1920,
Kārsavas novads
Tatjana Saliņš, [194-],
Lūznavas pagasts
Karavīrs, [192-?]
Latvijas armijas karavīrs, [192-?],
Rūjienas pilsēta
Liepāja. Karavīri, [19--],
Liepāja
Liepāja. Karavīri zirgos, [19--],
Liepāja
Latvijas armija, karavīri, [19--],
Liepāja
Kompānija no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Karadienests Čiekurkalnā, 1940-04-16,
Rīga