Liepāja. Karavīri zirgos, [19--],
Liepāja
Latvijas armija, karavīri, [19--],
Liepāja
Kompānija no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Karadienests Čiekurkalnā, 1940-04-16,
Rīga
Karadienests Čiekurkalnā, 1940-04-16,
Rīga
Karadienests Čiekurkalnā, 1940-04-16,
Rīga
Karadienests Čiekurkalnā, 1940-04-16,
Rīga