Līgatne. Dzelzceļš, 1918,
Līgatnes pagasts
Tukums. Dzelzceļa stacija Tukums I, 1915,
Tukuma pilsēta
Tukums. Tirgus laukums, [191-],
Tukuma pilsēta
Cēsis. Skulptūras Maija parkā, [193-?],
Cēsu pilsēta
Latvju senkareivji, [193-?],
Kokneses pagasts
Cēsis. Karavīrs uz zirga, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Karavīri uz zirgiem, 1931,
Cēsu pilsēta
Cēsis. Karavīri atpūtas brīdī, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. 8. Daugavpils kājnieku pulks, [193-],
Cēsu pilsēta
Tukums. Pils iela, [191-],
Tukuma pilsēta