Karavīrs Jūlijs Zvaigzne, 1928-08-17,
Rīga
Priekules brīvprātīgo rota, 1919-03-02,
Priekules pilsēta