Brāļi Kurpnieki, [1930?],
Valkas pilsēta
Karavīri, [193-]
Kareivji izklaidējas, [193-],
Rīga
Pulkvedis Krišs Ķūķis, 1923-1924,
Liepāja