Trīs vīrieši, [192-]
Vilibalds (Vilis) Grāvīts, 1936-06-13,
Rīga
Muzikālie karavīri, 1911-11-15
Neatpazīta karavīra portrets, [193-?],
Cēsu pilsēta
Blaubardu ģimenes portrets, [192-],
Pāvilostas pilsēta
Neatpazīta karavīra portrets, [193-?],
Cēsu pilsēta