Valka, [192-],
Valkas pilsēta
Lugažu luterāņu baznīca, [193-],
Valkas pilsēta
Lugažu luterāņu baznīca, [1927],
Valkas pilsēta
Lugažu luterāņu baznīca, [193-],
Valkas pilsēta
Lugažu luterāņu baznīca, [191-?],
Valkas pilsēta
Lugažu luterāņu baznīca, [191-?],
Valkas pilsēta
Lugažu luterāņu baznīcas iekštelpa, [191-?],
Valkas pilsēta
Valkas baznīca, [194-],
Valkas pilsēta
Valkas baznīca, [194-],
Valkas pilsēta
Valka, [193-],
Valkas pilsēta
Valka. Pilsētas laukumā, 1937-05-26,
Valkas pilsēta