Raunas katoļu baznīca. Biktssols, 2010,
Raunas pagasts
Talsu katoļu baznīca. Iekšskats, 2010,
Talsu pilsēta
Apekalna luterāņu baznīca. Altārglezna, 2010,
Jaunlaicenes pagasts
Apekalna luterāņu baznīca. Apustulis, 2010,
Jaunlaicenes pagasts