Tukums. Izpostītais dzelzceļš, 1945,
Tukuma pilsēta