Bēres, [19--],
Tirzas pagasts
Tuvinieki pie kapu kopiņas, [19--],
Tirzas pagasts
Bēres Latgalē, [197-]
Bēres Latgalē, [194-]
Jāzepa Eisaka bēres, [197-],
Asūnes pagasts
Didriķis Lepste. Bēres, 1935,
Ventspils
Bēres, [193-]
Bēres, [193-]
Rīga. Raiņa bēres, 1929-09-15,
Rīga
Ērgļi, [193-?],
Ērgļu pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Jāņa Eglītes bēres, 1949-11-14,
Alojas pagasts