Bēres, [193-],
Strenču pilsēta
Bēres, [193-],
Strenču pilsēta
Bēres, [193-],
Strenču pilsēta
Bēres, [193-],
Strenču pilsēta
Bēres, [193-],
Strenču pilsēta
Bēres, [193-],
Strenču pilsēta
Sarkangalvja krogs, [1935],
Jumurdas pagasts
Bēres, 1936-03-31,
Jelgavas novads
Bēres, [194-],
Jelgavas novads
Lienes Smalnieks bēres, 1918,
Drustu pagasts
Lienes Smalnieks bēres, 1918,
Drustu pagasts
Teodora Veidemaņa bēres, 1931-05,
Rojas pagasts
Didriķa Štāla bēres, 1935,
Rojas pagasts
Didriķa Štāla bēres, 1935,
Rojas pagasts
Balvi. Bēres, 1930,
Balvu pilsēta
Andrupenes pagasts. Bēres, 1930,
Andrupenes pagasts
Bēres, 1930
Cesvaine. Augusts Saulietis pēdējā gaitā, 1933-02-02,
Cesvaines pilsēta