Latvijas - Krievijas robeža Zilupē, [193-],
Zilupes novads
Valka, [193-],
Valkas pilsēta
Latvijas - Igaunijas robeža Valkā, [193-],
Valkas pilsēta
Latvijas - Igaunijas robeža Valkā, [193-],
Valkas pilsēta
Latvijas - Igaunijas robeža Valkā, [1936],
Valkas pilsēta
Ainažu robeža, [193-],
Ainažu pilsēta
Robežpārejas punkts „Sarkankrogs”, [193-],
Svitenes pagasts
Latvijas - PSRS robeža Zilupē, [193-],
Zilupes novads