Ādama Alkšņa darbnīca. Rūjiena, [191-],
Rūjienas pilsēta