Zilupes novads. Karavīri, [19--],
Zilupes novads
Zilupes novads. Karavīri, [193-?],
Zilupes novads
Robežsargs, [193-]
Indra. Robežsargi, [192-?],
Krāslavas novads
Robežsargi, [192-?]
Robežsargi, [193-],
Ludzas novads
Robežsargs, [193-?],
Apes pilsēta
Robežpārejas punkts "Sarkankrogs", [193-?],
Svitenes pagasts