Robežsargi, [192-?]
Robežsargi, [193-],
Ludzas novads
Robežsargs, [193-?],
Apes pilsēta
Robežpārejas punkts "Sarkankrogs", [193-?],
Svitenes pagasts
Robežsargi, [193-],
Zilupes novads
Voldemārs Feldmanis, [193-],
Rīga