Galgauskas muižas ūdensdzirnavu vieta, 1978,
Galgauskas pagasts