Kāzas Alojas pagastā, [19--],
Alojas pagasts
Ungurpils dzirnavas, 2013,
Alojas novads
Pirtsmeža purvs, [197-],
Alojas novads
Neatpazīts jātnieks zirga mugurā, [19--],
Alojas pagasts
Neatpazītu karavīru grupa dārzā, [19--],
Alojas novads