Kuldīga. Vijolīšu grava, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Kalna iela, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Pušelnieki, 1942
Bauskas pilsdrupas, [193-],
Bauskas pilsēta
Rīgas pils,
Rīga
Jaunaiskrogs. "Vīksnu" mājas, 1988,
Blomes pagasts