Jelgava. Muižnieku klubs, [19--],
Jelgava
Aizpute. Estrāde Vadoņkalnā, [193-],
Aizputes pilsēta
Pušelnieki, 1942
Žaņa Sūniņa studija, 1931,
Talsu pilsēta