Aizpute. Estrāde Vadoņkalnā, [193-],
Aizputes pilsēta
Pušelnieki, 1942
Žaņa Sūniņa studija, 1931,
Talsu pilsēta
Valmieras pilsētas karogs un tā autori, 1997-10-23,
Saulkrastu pilsēta
Valmieras mākslinieki, 1978-08-27,
Valmiera
Valmieras mākslinieki ar kundzēm, 1978-27-08,
Valmiera